Nagrania z sesji Rady Gminy

Nagranie z XXI Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Markuszów – 02.01.2018

Nagranie z XXI Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Markuszów – 02.01.2018

Porządek obrad XXI Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Markuszów: 1. Otwarcie sesji 2. Przyjęcie porządku obrad 3. Podjęcie uchwały w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie gminy Markuszów na realizację zadania „przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Markuszów” 4. Przyjęcie uchwały w sprawie odwołania Skarbnika Gminy Markuszów 5. Zamknięcie obrad sesji

Nagranie z XX sesji Rady Gminy Markuszów – obrady po przerwie 13-12-2017

Nagranie z XX sesji Rady Gminy Markuszów – obrady po przerwie 13-12-2017

Porządek obrad z XX sesji Rady Gminy Markuszów: 14. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017 rok. 15. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2016 rok. 16. Informacja Wójta o pracy między sesjami. 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych 18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych 19. Zamknięcie obrad sesji.

Nagranie z XX sesji Rady Gminy Markuszów – 06.12.2017

Nagranie z XX sesji Rady Gminy Markuszów – 06.12.2017

Porządek obrad z XX sesji Rady Gminy Markuszów: Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy Interpelacje i zapytania radnych Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Markuszów Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych Podjęcie uchwały […]

Nagranie z XIX sesji Rady Gminy Markuszów – 05.09.2017

Nagranie z XIX sesji Rady Gminy Markuszów – 05.09.2017

Porządek obrad z XIX sesji Rady Gminy Markuszów : Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy Interpelacje i zapytania radnych Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Markuszów w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej […]

Nagranie z XVIII sesji Rady Gminy Markuszów – 29.06.2017

Nagranie z XVIII sesji Rady Gminy Markuszów – 29.06.2017

Porządek obrad z XVIII sesji Rady Gminy Markuszów : Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy Interpelacje i zapytania radnych Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Markuszowie, za rok 2016 Złożenie sprawozdania z […]

Nagranie z XVII sesji Rady Gminy Markuszów – 29.03.2017

Nagranie z XVII sesji Rady Gminy Markuszów – 29.03.2017

Porządek obrad z XVII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Markuszów wraz z informacją w której minucie nagrania omawiany jest dany punkt : Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad 0:01:12 Przyjęcie uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego 0:04:07 Wolne wnioski i oświadczenia radnych 0:15:23 Zamknięcie obrad sesji 0:52:46  

Nagranie z XVI sesji Rady Gminy Markuszów – 02.03.2017

Nagranie z XVI sesji Rady Gminy Markuszów – 02.03.2017

Porządek obrad z XVI  sesji Rady Gminy Markuszów wraz z informacją w której minucie nagrania omawiany jest dany punkt : Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad – 0:00:38 Przyjęcie protokołu z obrad XV Sesji Rady Gminy – 0:04:57 Interpelacje i zapytania radnych – 0:05:32 Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na […]

Nagranie z XV sesji Rady Gminy Markuszów – 20.01.2017

Nagranie z XV sesji Rady Gminy Markuszów – 20.01.2017

Porządek obrad z XV sesji Rady Gminy Markuszów wraz z informacją w której minucie nagrania omawiany jest dany punkt : Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad – 0:01:04 Przyjęcie protokołu z obrad XIV sesji Rady Gminy – 0:02:26 Interpelacje i zapytania radnych – 0:02:52 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2020 – 00:47:29 […]

Nagranie z XIV sesji Rady Gminy Markuszów – 09.12.2016

Nagranie z XIV sesji Rady Gminy Markuszów – 09.12.2016

Porządek obrad z XIV sesji Rady Gminy Markuszów wraz z informacją w której minucie nagrania omawiany jest dany punkt : Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad – 0:01:12 Przyjęcie protokołu z obrad XIII sesji Rady Gminy – 0:04:21 Prezentacja pracownika Urzędu Marszałkowskiego dot. odnawialnych źródeł energii – 0:04:52 Interpelacje i zapytania radnych – 0:21:57 Podjęcie uchwały […]

Nagranie z XIII sesji Rady Gminy Markuszów – 28.10.2016

  Porządek obrad z XIII sesji Rady Gminy Markuszów wraz z informacją w której minucie nagrania omawiany jest dany punkt : Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad – 0:00:57 Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji Rady Gminy – 0:02:36 Przyjęcie protokołu z obrad XII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy – 0:03:07 Interpelacje i zapytania radnych – 0:03:40 […]

Nagranie z XII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Markuszów – 26.07.2016

  Porządek obrad z XII Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Markuszów wraz z informacją w której minucie nagrania omawiany jest dany punkt : Otwarcie sesji . Przyjęcie porządku obrad – 00:01:39 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmiany do aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno –  Gospodarczego Gminy Markuszów na lata 2014-2020 – 00:04:11 Podjęcie uchwały w sprawie zmian […]

Nagranie z X sesji Rady Gminy Markuszów – 31.03.2016

Nagranie z X sesji Rady Gminy Markuszów – 31.03.2016

Porządek obrad z X sesji Rady Gminy Markuszów wraz z informacją w której minucie nagrania omawiany jest dany punkt : Otwarcie sesji Przyjęcie porządku obrad – 0:00:53 Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy – 0:03:16 Interpelacje i zapytania radnych – 0:03:45 Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na […]