Łany

Szacowanie strat w gospodarstwach dotkniętych suszą

Szacowanie strat w gospodarstwach dotkniętych suszą

Do dnia 4 września w Urzędzie Gminy Markuszów przyjmowane są oświadczenia dotyczące strat poniesionych w wyniku suszy. W pokoju nr 4 należy pobrać odpowiednie formularze, lub przez poniższe linki do pobrania wniosków ze strony internetowej Lubelskiej Izby Rolniczej. http://www.lir.lublin.pl/download/File/20150830oswiadczenie%20rolnika%20uprawy%202015.pdf http://www.lir.lublin.pl/download/File/20150830oswiadczenie%20zwierzeta%202015.pdf Na ostatniej sesji Rady Gminy Markuszów Wójt przedstawił informację na ten temat i zarazem przedstawił […]

Co dalej, ze zbiornikiem małej retencji “Kaleń”?

Co dalej, ze zbiornikiem małej retencji “Kaleń”?

W najbliższym czasie władze Gminy Markuszów staną przed koniecznością podjęcia decyzji w kwestii zbiornika małej retencji w Kaleniu. Do Urzędu Gminy w Markuszowie wpłynęły dwa wnioski o użyczenie wody na wspomnianym zbiorniku. Pierwszym wnioskodawcą jest nowo powstałe Stowarzyszenie Wędkarskie Biała Mewa Kaleń, które jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Drugim wnioskodawcą jest Zarząd Okręgu Polskiego […]