Nagranie z VII sesji Rady Gminy Markuszów z dnia 30.10.2015 roku

ikona VII sesja

Porządek obrad z VII sesji Rady Gminy Markuszów wraz z informacją w której minucie nagrania omawiany jest dany punkt :

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad – 0:00:42
 3. Interpelacje i zapytania radnych – 0:01:21
 4. Wybór ławników do Sądu Rejonowego w Puławach – 0:12:09
 5. Rozpatrzenie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markuszowie – 0:30:53
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie gminy Markuszów – 1:01:02
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów – 1:35:37
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres dłuższy niż 3 lata w trybie bezprzetargowym – 1:44:38
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej i określenia zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności, wysokości stawek opłaty i zarządzenia jej poboru w drodze inkasa– 2:07:44
 10. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2015 rok – 2:15:34
 11. Informacja Wójta o pracy między sesjami – 2:27:43
 12. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych – 2:45:09
 13. Wolne wnioski i oświadczenia radnych –2:54:18
 14. Zamknięcie obrad sesji – 3:18:20

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


5 − = cztery

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>