Nagranie z VIII sesji Rady Gminy Markuszów z dnia 03.12.2015 roku

8ikona

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad – 0:01:21
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy – 0:06:36
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy – 0:07:03
 5. Interpelacje i zapytania radnych – 0:07:27
 6. Podjęcie uchwały w sprawie skargi na bezczynność Rady Gminy Markuszów – 0:59:41
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  Rozpatrzenia skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Markuszowie – 1:09:02
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podatków i opłat: – 1:21:25  - określenie wysokości stawek podatku od nieruchomości – 1:22:04; określenie wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych – 1:27:26
 9.  Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2016 rok – 1:53:18
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego– 1:55:57
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Markuszów lub jej jednostkom podległym  – 2:05:35
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Markuszów na lata 2014-2020 – 2:12:12
 13. Przyjęcie uchwały w sprawie aplikowania Gminy Markuszów o środki w ramach konkursu RPO – 2:18:47
 14. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2015 – 2:25:33
 15. Informacja Przewodniczącego Rady dotycząca analizy oświadczeń majątkowych radnych za 2014 rok – 2:38:14
 16. Informacja Wójta o pracy między sesjami – 2:43:51
 17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych – 2:53:47
 18. Wolne wnioski i oświadczenia radnych – 2:55:18
 19. Zamknięcie obrad sesji – 3:14:20

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


6 × dwa =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>