Nagranie z X sesji Rady Gminy Markuszów – 31.03.2016

ikona X sesja

Porządek obrad z X sesji Rady Gminy Markuszów wraz z informacją w której minucie nagrania omawiany jest dany punkt :

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad – 0:00:53
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX sesji Rady Gminy – 0:03:16
 4. Interpelacje i zapytania radnych – 0:03:45
 5. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 – 1:00:16
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Markuszów na 2016 rok – 1:16:24
 7. Przyjęcie Gminnego programu opieki nad zabytkami gminy Markuszów na lata 2016-2018 – 1:18:46
 8. Przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie aplikowania Gminy Markuszów o środki w ramach konkursu RPO ( kolektory słoneczne) – 1:27:13
 9. Przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie aplikowania Gminy Markuszów o środki w ramach konkursu RPO ( ogniwa fotowoltaiczne) – 1:36:08
 10. Przyjęcie uchwały intencyjnej w sprawie aplikowania Gminy Markuszów o środki w ramach konkursu RPO ( rozbudowa budynku) – 1:37:48
 11. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany do aktualizacji Strategii Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Gminy Markuszów na lata 2014-2020 1:45:28
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej – 1:47:38
 13. Wprowadzenie zmian w budżecie gminy na rok 2016 – 1:52:04
 14. Informacja Wójta o pracy między sesjami – 2:04:26
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych – 2:07:31
 16. Wolne wnioski i oświadczenia radnych – 2:18:41
 17. Zamknięcie obrad sesji – 2:55:15

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


trzy × = 12

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>