Nagranie z XIX sesji Rady Gminy Markuszów – 05.09.2017

ikona

Porządek obrad z XIX sesji Rady Gminy Markuszów :

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za pierwsze półrocze 2017 roku
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany załącznika do uchwały Rady Gminy Markuszów w sprawie Zatwierdzenia Regulaminu działalności Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Markuszowie
 7. Podjęcie uchwały w sprawie  powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym  Zakładzie Opieki Zdrowotnej GOZ w Markuszowie
 8. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Markuszowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Markuszowie
 9. Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za wysługę lat i za warunki pracy oraz sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Markuszów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Markuszów w sprawie utworzenia wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych dla jednostek budżetowych
 11. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy
 12. Podjęcie uchwały w sprawie w budżecie gminy na 2017 rok
 13. Informacja Wójta o pracy między sesjami
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 15. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 16. Zamknięcie obrad sesji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


dziewięć + = 18

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>