Nagranie z XVIII sesji Rady Gminy Markuszów – 29.06.2017

ikona 29-06-2017

Porządek obrad z XVIII sesji Rady Gminy Markuszów :

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad VI Sesji Rady Gminy
 4. Przyjęcie protokołu z obrad VII Sesji Rady Gminy
 5. Interpelacje i zapytania radnych
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej GOZ w Markuszowie, za rok 2016
 7. Złożenie sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu gminy za rok 2016
 8. Zapoznanie Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonej przez Wójta sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za rok 2016
 9. Zapoznanie Rady z opinią Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu gminy i jej wnioskiem o udzielenie absolutorium
 10. Zapoznanie Rady z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej do wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium
 11. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2016 rok – dyskusja
 12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Markuszów z wykonania budżetu gminy, za rok 2016
 13. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Markuszów
 14. Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2016 roku
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok 2015
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
 17. Informacja Wójta o pracy między sesjami
 18. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych
 19. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 20. Zamknięcie obrad sesji

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


+ 9 = dziesięć

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>