Nagranie z XX sesji Rady Gminy Markuszów – 06.12.2017

ikona XX

Porządek obrad z XX sesji Rady Gminy Markuszów:

 1. Otwarcie sesji
 2. Przyjęcie porządku obrad
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIX sesji Rady Gminy
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Markuszów
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych
 7. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczania podatku rolnego na 2018 rok
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia deklaracji i informacji podatkowych w zakresie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorcze odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Markuszów
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Markuszów”
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Markuszowie, w skład którego wchodzi jedynie Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Szkołę Podstawową w Markuszowie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i wprowadzenia na terenie Gminy Markuszów Programu dla Gminy Markuszów wspierającego rodziny wielodzietne Karta Dużej Rodziny

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *


sześć − 4 =

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>